Uw situatie

Uw organisatie groeit maar sommige van uw medewerkers denken niet mee en haken zelfs af. Hier ligt u van wakker. U had onderschat hoeveel tijd dit van u vergt om iedereen op één lijn te houden. Hoe stuurt u de groei aan om te komen tot een gezondere organisatie?

Een kaderlid levert niet de verwachte/afgesproken prestaties. U wilt hem niet kwijt en hoopt op beterschap. Maar de verschillende pogingen die u ondernomen hebt om hem te motiveren en de afgesproken resultaten te halen, lijken niets op te leveren. Vroeger hadden jullie een goede verstandhouding maar jullie contact verloopt nu zeer gespannen.
Wat kan u nu nog doen?

Er is een onuitgesproken spanning tussen (sommige) directieleden. Het dreigt in die mate te escaleren dat het volledige bedrijf er onder lijdt. U bent op zoek naar een onafhankelijke expert die het vertrouwen kan krijgen van iedere betrokkene.

Afgelopen periode maakte de organisatie heel wat veranderingen door. De motivatie is onder nul, teams vallen uit elkaar, er is een nefaste competitie, er worden verdoken machtspelletjes gestreden,… Misnoegen onder het personeel zonder een aanwijsbaar, urgent probleem, oordeelt u.
U kan er de vinger niet op leggen.

U had gehoopt om aan de vakbond een sociale partner te hebben. Wat u merkt is dat zij eerder een solo slim spelen en medewerkers opzetten. Elke samenkomst met de vakbond, is een strijd. Het vergt veel van u tijd, het lijkt een rem op uw ondernemen te zijn, soms neigt het een persoonlijke aanval te worden. Hoe kan u de dialoog terug op gang brengen? Hoe voert u samen een beleid met het collectieve belang van alle medewerkers en de gezondheid van de organisatie voor ogen?

Als bedrijfleider hebt u de laatste tijd last van stress en stelt u zich vragen over uw leiderschap, misschien overweegt u uw organisatie stop te zetten. U bent op zoek naar een ervaren klankbord die de business kent en met u in alle discretie orde kan scheppen om te komen tot een besluit.

Herkenbaar voor u als bedrijfsleider? Contacteer me telefonisch of via het contactformulier van deze website.